My Youtube

Loading...

Google+ Followers

Rabu, 11 Desember 2013

~Doa istri untuk Suami (Part-2)~

Yaa Allah! Jadikanlah ibadah malamku dan suamiku sebagai ibadah orang-orang yang benar-benar melakukan ibadah malam. Dan jagalah aku dan suamiku dan tidurnya orang-orang yang lalai. Hapuskanlah dosaku dan suamiku ... Wahai Tuhan sekalian alam!! Dan ampunilah aku, Wahai Pengampun para pembuat dosa.

Yaa Allah! Dekatkanlah aku dan suamiku kepada keridhoan dariMU dan jauhkanlah aku dan suamiku dan kemurkaan serta balasan dariMU. Berilah aku dan suamiku kemampuan untuk membaca ayat ayatmu dengan rahmat-MU, Wahai Maha Pengasih zat semua Pengasih!!

Yaa Allah! Berikanlah aku dan suamiku rizki akal dan kewaspadaan. dan jauhkanlah aku dan suamiku dari kebodohan dan kesesatan. Sediakanlah bagian untukku dari segala kebaikan yang KAU turunkan, demi kemurahan-MU, Wahai dzat Yang Maha Dermawan dari semua dermawan!

Yaa Allah! Berikanlah kekuatan kepadaku dan suamiku , untuk menegakkan perintah-perintah-MU, dan berilah aku dan suamiku manisnya berndzikir mengingat-MU. Berilah aku dan suamiku kekuatan untuk menunaikan syukur kepada-MU, dengan kemuliaan- MU. Dan jagalah aku dan suamiku dengan penjagaan-MU dan perlindungan-MU, Wahai dzat Yang Maha Melihat.

Yaa Allah! Jadikanlah aku dan suamiku diantara orang-orang yang memohon ampunan, dan jadikanlah aku dan suamiku sebagai hamba-MU yang sholeh dan setia serta jadikanlah aku dan suamiku diantara Auliya'- MU yang dekat disisi-MU, dengan kelembutan-MU, Wahai dzat Yang Maha Pengasih di antara semua pengasih. 

Yaa Allah! Janganlah Engkau hinakan aku dan suamiku karena perbuatan maksiat terhadap-MU, dan janganlah Engkau pukul aku dan suamiku dengan cambuk balasan-MU. Jauhkanlah aku dari hal-hal yang dapat menyebabkan kemurkaan-MU, dengan anugerah dan bantuan-MU, Wahai puncak keinginan orang-orang yang berkeinginan!


Yaa Allah! Bantulah aku dan suamiku untuk melaksanakan puasanya, dan ibadah malamnya. Jauhkanlah aku dan suamiku dari kelalaian dan dosa-dosanya. Dan berikanlah aku dan suamiku dzikir berupa dzikir mengingat-MU secara berkesinambungan, dengan Taufiq- MU, Wahai Pemberi Petunjuk orang-orang yang sesat.


Yaa Allah! Berilah aku dan suamiku rizki berupa kasih sayang terhadap anak-anak yatim dan pemberian makan, serta penyebaran salam, dan pergaulan dengan orang-onang mulia, dengan kemuliaan-MU, Wahai tempat berlindung bagi orang-orang yang berharap.


Yaa Allah! Sediakanlah untukku sebagian dari rahmat-MU yang luas, dan berikanlah aku petunjuk kepada ajaran- ajaran-MU yang terang, dan bimbinglah aku dan suamiku menuju kepada kerelaan-MU yang penuh dengan kecintaan-MU, Wahai harapan orang-orang yang rindu. 

Yaa Allah! Jadikanlah aku dan suamiku diantara orang-orang yang bertawakkal kepada-Mu, dan jadikanlah aku dan suamiku diantara orang- orang yang menang disisi-MU, dan jadikanlah aku dan suamiku diantara orang-orang yang dekat kepada-MU dengan ihsan-MU, Wahai Tuhan orang-orang yang memohon.

Yaa Allah! Tanamkanlah dalam diriku dan suamiku kecintaan kepada perbuatan baik, dan tanamkanlah dalam diriku dan suamiku kebencian terhadap kemaksiatan dan kefasikan. Jauhkanlah dariku dan suamiku kemurkaan-MU dan api neraka dengan pertolongan-MU, Wahai Penolong orang-orang yang meminta pertolongan.

Yaa Allah! Hiasilah diriku dan suamiku dengan penutup dan kesucian. Tutupilah diriku dan suamiku dengan pakaian qana'ah dan kerelaan. Tempatkanlah aku dan suamiku di atas jalan keadilan dan sikap tulus. Amankanlah diriku dan suamiku dari setiap yang aku dan suamiku takuti dengan penjagaan-MU, Wahai penjaga orang-orang yang takut.

Yaa Allah! Sucikanlah diriku dan suamiku dari kekotoran dan kejelekan. Berilah kesabaran padaku dan suamiku untuk menenima segala ketentuan. Dan berilah kemampuan kepadaku dan suamiku untuk bertaqwa, dan bergaul dengan orang-orang yang baik dengan bantuan-MU,Wahai Dambaan orang-orang miskin.

Yaa Allah! Janganlah. Engkau hukum aku dan suamiku , karena kekeliruan yang kulakukan. Dan ampunilah aku dan suamiku dari kesalahan-kesalahan dan kebodohan. Janganlah Engkau jadikan diriku dan suamiku sebagai sasaran bala' dan malapetaka dengan kemualian-MU, Wahai Kemulian kaum Muslimin.

Yaa Allah! Berilah aku dan suamiku rizki berupa ketaatan orang-orang yang khusyu'. Dan lapangkanlah dadaku dan suamiku dengan taubatnya orang-orang yang menyesal, dengan keamanan-MU, Wahai Keamanan untuk orang-orang yang takut.

Yaa Allah! Berilah aku kemampuan untuk hidup sebagaimana kehidupan orang-orang yang baik. Dan jauhkanlah aku dari kehidupan bersama orang-orang yang jahat. Dan naungilah aku dengan rahmat-MU hingga sampai kepada alam akhirat. Demi ketuhanan-MU Wahai Tuhan seru sekalian alam.

Yaa Allah! Tunjukkanlah aku dan suamiku kepada amal kebajikan dan penuhilah hajat serta cita-cita-ku. Wahai Yang Maha Mengetahui keperluan, tanpa pengungkapan permohonan. Wahai Yang Maha Mengetahui segala yang ada didalam hati seluruh isi alam. Sholawat atas Mohammad dan keluarganya yang suci.

Yaa Allah! Sedarkanlah aku dan suamiku akan berkah-berkah yang terdapat di saat saharnya. Dan sinarilah hatiku dan suamiku dengan terang cahayanya dan bimbinglah aku dan suamiku dan seluruh anggota tubuhku dan suamiku untuk dapat mengikufi ajaran-ajarannya, Demi cahaya-Mu Wahai Penerang hati para arifin.

Yaa Allah! Penuhilah bagianku dan suamiku dengan berkah-berkahnya, dan mudahkanlah jalanku dan suamiku menuju kebaikan-kebaikannya. Janganlah Kau jauhkan aku dan suamiku dari ketertedmaan kebaikan- kebaikannya, Wahai Pemberi petunjuk kepada kebenaran yang terang.

Yaa Allah! Bukakanlah bagiku dan suamiku pintu-pintu sorga dan tutupkanlah bagiku dan suamiku pintu-pintu neraka, dan berikanlah kemampuan padaku dan suamiku untuk membaca AI-Quran Wahai Penurun ketenangan di dalam hati orang-orang Mu'min.

Yaa Allah! berilah aku dan suamiku petunjuk menuju kepada kenidhoan- MU. Dan janganlah Engkau beri jalan kepada setan untuk menguasaiku. Jadikanlah sorga bagiku sebagai tempat tinggal dan peristirahatan, Wahai pemenuh keperluan orang-orang yang meminta.

Yaa Allah! Bukakanlah bagiku dan suamiku pintu-pintu karunia-MU, turunkan untukku dan suamiku berkah-berkahmu. Berilah kemampuan untukku dan suamiku kepada penyebab-penyebab keridloan-MU, dan tempatkanlah aku dan suamiku di dalam sorga-MU yang luas, Wahai Penjawab doa orang-orang yang dalam kesempitan.

Yaa Allah! Sucikanlah aku dan suamiku dari dosa-dosa, dan bersihkanlah diriku dan suamiku dari segala aib. Tanamkanlah ketaqwaan di dalam hatiku, Wahai Penghapus kesalahan orang-orang yang berdosa.

Yaa Allah! Aku dan suamiku memohon kepada-MU hal-hal yang mendatangkan keridhoan-MU, dan aku dan suamiku berlindung dengan- MU dan hal-hal yang mendatangkan kemarahan-MU, dan aku dan suamiku memohon kepada-MU kemampuan untuk mentaati-MU serta menghindani kemaksiatan terhadap-MU, Wahai Pemberi para peminta.

Yaa Allah! Jadikanlah aku dan suamiku orang-.orang yang mencintai Auliya-MU dan memusuhi musuh-musuh MU. Jadikanlah aku dan suamiku pengikut sunnah-sunnah penutup Nabi-MU, Wahai Penjaga hati para Nabi.

Yaa Allah! Jadikanlah usahaku dan suamiku sebagai usaha yang disyukuri, dan dosa-dosaku dan suamiku diampuni, amal perbuatan ku dan suamiku diterima, dan seluruh aibku dan suamiku ditutupi, Wahai Maha Pendengar dan semua yang mendengar.

Yaa Allah! Rizkikanlah kepadaku dan suamiku keutamaan Lailatul Qadr, dan ubahlah perkara-perkaraku dan suamiku yang sulit menjadi mudah. Terimalah permintaan maafku dan suamiku , dan hapuskanlah dosa dan kesalahanku, Wahai Yang Maha Penyayang terhadap hamba- hambanya yang sholeh.

Yaa Allah! Penuhkanlah hidupku dan suamiku dengan amalan-amalan Sunnah, dan muliakanlah aku dan suamiku dengan terkabulnya semua permintaan. Dekatkanlah perantaraanku dan suamiku kepada-MU diantara semua perantara, Wahai Yang tidak tersibukkan oleh permintaan orang-orang yang meminta.

Yaa Allah! Liputilah aku dan suamiku dengan rahmat dan berikanlah kepadaku dan suamiku Taufiq dan penjagaan. Sucikanlah hatiku dan suamiku dan noda-noda fitnah wahai pengasih terhadap hamb- hambaNYA yang Mu'min.

Yaa Allah! Jadikanlah puasaku dan suamiku disertai dengan syukur dan penerima di atas jalan keridloan-MU dan keridloan Rasul. Cabang-cabangnya kokoh dan kuat berkat pokok-pokoknya, Demi kenabian Mohammad dan keluarganya yang suci, dan segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam.


Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Hi, .. Thank you for visiting and taking your time to read my posts in this blog. Although sometimes I can not always reply to every comment that comes, but I am very happy to receive and read it.

I'm waiting for comments, feedback, emails and sharing your posting. Hope you enjoy visiting my blogspot.
Greetings success!!